"Léčivá" voda

Veronika Fraitova

by Veronika Fraitová

30.03.2020

Japonský vědec Masaru Emoto prokázal, jak na vodu a její uspořádání, vzhled vnitřní struktury krystalů, působí vnější informace jako hudba, fotografie, modlitba, slovo, atd. Vodu ovlivňují informace a každá informace je vibrace, ze které vzniká energie. Zmapoval vodu pomocí zmražení a fotografování jednotlivých krystalů vody. Zjistil, že tvar a členitost sněhových vloček je ovlivněna informacemi, které na vodu působí. Na první pohled bylo zřejmé, že krystaly, na které působí pozitivní informace, vypadají krásně a uspořádaně. Naopak voda, na kterou působí negativní informace, krystaly vypadají škaredě a neuspořádaně.

Voda

 

Voda je živá, tvárná a lze ji programovat. Naše tělo se skládá z velké části z vody. Vodou v našem těle proudí neuvěřitelné množství informací. Proto je pro nás důležité, co pijeme, jakou hudbu posloucháme a jaké další informace na sebe necháme působit, podle toho vypadá voda v našem těle. Voda v našem těle reaguje velmi intenzivně na to, co říkáme, a dokonce i na to, na co myslíme. Voda má vliv na to, jak se cítíme i na náš zdravotní stav. Absorbované informace předává našemu tělu a nést je dál.

Programování vody

Výzkumy japonských vědců doporučují vlastní naprogramování vody. Můžeme si ji sami kdykoli programovat, dokáže to každý. Stačí ji nějakým způsobem předat pozitivní informace, které ji „naprogramují“.  Můžeme ji programovat slovy, myslí, psaným textem, obrázky, hudbou… Léčivé energie z tohoto slova či symbolu prostoupí do vody a následně i do našeho těla.

Slova láska a vděčnost vytvářejí nejkrásnější krystaly.