Konzultace, poradenství

Alternativní celostní přístup - práce s vědomím a podvědomou myslí.

Práce s vědomím a podvědomou myslí

Můžeme sami regulovalovat a uzdravovat své tělo. U každého orgánu v našem těle byla zdokumentována schopnost léčit se a opravovat genetická poškození, pokud k tomu má správné prostředí. Máme v sobě mimořádné schopnosti, které to dokáží. Máme nástroje, kterými si můžeme vytvářet lepší život. Vědecká poznání Kvantové fyziky, Neurovědy, Epigenetiky, propojení těla a mysli dokazují tyto možnosti.

Celostním intuitivním přístupem kombinuji fungující osvědčené techniky a metody, které navrací k životní rovnováze a štěstí. Všichni v sobě máme vnitřní moudrost a sílu, díky které můžeme překonat i ty nejtěžší životní situace a vyléčit se ze svých nemocí. Pomůžu vám spojit se s vaší vnitřní silou. Pomůžu vám pochopit a uvědomit si důvod vašich problémů, které následně odstraníme. Zaměříme se na uvědomění si podvědomých programů, které negativně ovlivňují váš život. Nemoci a trápení, které v životě prožíváme, nevznikají sami od sebe, ale vznikají na základě nesouladu uvnitř člověka.

Jedná se o vědomou práci na sobě. Moc ráda pomohu všem, kteří se opravdu z celého srdce touží uzdravit a osvobodit od svého trápení. Těm, kteří touží poznat sami sebe a shodit okovy, které je svazují a brání jim v radostném životě. Vše máme ve svých rukách. I naše zdraví. Nejsme bezmocní, právě naopak.

Zaměřuji se především na problémy:

Zdravotní

Vědomá práce s myslí a vědomím na úrovni duše. Existuje způsob, jak aktivovat imunitní systém pomocí vaší mentální a emocionální práce s propojením vědy kvantové fyziky. Dochází ke spuštění samoléčebných a regeneračních procesů těla.

Na základě zkušeností z praxe a propojení poznatků současné vědy, jsem vytvořila techniku 10 kroků k duze. Jedná se o propojení fyzických, mentálních, emocionálních a spirituálních faktorů. Napomáhá a vede k možnému uzdravení. Pomáhá aktivovat imunitní systém, naleznout vnitřní sílu a spojuje s vnitřní moudrostí. Vede k odstranění emocí uskladněných v těle (buňkách), kdy tělo reaguje tak, že začne nahrazovat degenerativní buňky za nové. Tělo začíná velmi rychle regenerovat. Nezáleží na tom, jakou nemoc máte, ani jak dlouho. Nejdůležitější je vaše touha se uzdravit.

Zdraví je pro každého na prvním místě, aby mohl žít šťastný, spokojený a plnohodnotný život. Nemoc způsobilo naše negativní chování vůči sobě nebo okolí. Způsobují ji negativní emoce a pocity, které při nich prožíváme. Nemoc je takové upozornění na to, abychom si uvědomili, že v našem životě není něco v pořádku. Naše tělo nám spolehlivě ukazuje cestu k nalezení smyslu našeho života. Jakmile pochopíme, co nám nemoc ukazuje a zbavíme se emocionální bolesti uskladněné v těle (buňkách), potom začne uzdravování těla na všech úrovních. Tělo se začne samo, přirozeným způsobem uzdravovat.

Nezpracované emoce máme uložené ve svém těle a jsou propojeny s našimi vzpomínkami v podvědomé mysli. Jsou uloženy v našich buňkách a dědí se z jedné buněčné generace na druhou. Léčení začíná, když se zbavíme těchto emočních vzpomínek. Přerušíme-li myšlenky a emoce uskladněné v našich buňkách, v našem podvědomí, tělo nahradí degenerativní buňky za nové. Naše tělo je úžasné a jeho inteligence dokáže velmi rychle regenerovat. Informace o „zázračném“ uzdravení na buněčné úrovni jsou vědecky dokázány.

Když se projeví nemoc, máte dostatek sil ji čelit. Máte v sobě možnost a sílu se ji zbavit. Máte možnost se svým vnitřním zrakem podívat přímo do té nemoci, bolesti, nádoru … a zjistit jak to tam vypadá. Všichni máme vnitřní sílu a moudrost naladit se na své tělo, důvěřovat mu a nechat se dovést k emocionální vzpomínce, která tam je uložena. Pokud už nechcete jen pasivně polykat prášky a přihlížet vaší nemoci, vykročte na cestu poznání sebe sama. Zjistěte, proč nemoc přišla. Projděte svou vlastní cestu uzdravení. Zažijte cestu objevování. K jádru problému se dostanete na nejhlubší úrovni, na úrovni vědomí. Ukážu vám, jak naslouchat své nemoci a jak využít její sdělení k dobrému zdraví a psychické pohodě.

Vztahové

Problémy ve vztazích jsou odrazem našich nezpracovaných bolestí z minulosti. Vše, co jsme zažili, máme uložené v naší podvědomé mysli. Společně tyto bolesti a programy najdeme a přenastavíme tak, aby vaše vztahy byly v lásce a harmonii.

Každý člověk má své emocionální bolesti uložené v mysli a v těle. Pocity ublíženosti, smtku, bolesti, lístosti... se nám odehrávají pořád dokola, jen s jinými lidmi. Stejný problém, jiní hráči. Těžko hledáme příčinu a možnost ponaučení. Stále dokola opakujeme a žijeme své bolesti. Rozpusťte veškerou svou bolest, která se skrývá v emocionálních vrstvách. Jakmile jednou pochopíte a problém vyřešíte, jste osvobozeni.

Pomůžu vám dostat se pod povrch vašich problémů, k jádru vaší emocionální příčiny na nejhlubší úrovni. Pokud se upřímně toužíte osvobodit a chcete se pustit na cestu sebeobjevování.

Cena

1x konzultace

500

1x konzultace

1konzultace = 1hodina

osobně nebo online

4x konzultace

1500

4x konzultace

1konzultace = 1hodina

osobně nebo online

platnost 3 měsíce

Moc ráda pomohu všem, kteří se opravdu z celého srdce touží uzdravit a osvobodit od svého trápení. Těm, kteří touží poznat sami sebe. Vše máme ve svých rukách. Nejsme bezmocní, právě naopak.

Mohlo by Vás zajímat...

Etikoterapie

Životní energie

Síla přesvědčení

Naše programy

Meditace

Meditační hudba


něco ke čtení...