Naše Programy

Naše programy vznikají spojením myšlenky a pocitu.

PROGRAM = MYŠLENKA + POCIT

Programy můžeme vědomě "měnit a přepisovat" tak, aby nám byly k prospěchu. Nechat si jen ty, které nám vyhovují a nijak nás neomezují.

Jak vznikají programy jsem psala v Síla přesvědčení. Abychom s nimi mohli vědomě pracovat, je potřeba vědět, jak funguje naše mysl. Naše mysl se skládá ze dvou na sobě vzájemně závislých částí. Ty spolupracují, mají různé úkoly a různým způsobem se učí. Jedná se o vědomou a podvědomou mysl. Vědomá mysl je kreativní. Způsob, jakým reagujeme na život, můžeme měnit jak jen chceme. Jsme jejím pánem. A naše podvědomá mysl jede na playback. Jsou tam uložené naše zvyky, chování a přesvědčení. Když se díváme na svět přes vědomou mysl, můžeme zapojit naše touhy a přání a dělat v životě věci tak, jak chceme. Ale pokud se díváme na svět přes naši podvědomou mysl, což děláme z 95 % dne, řídí nás naše programy. Reagujeme nevědomě, podvědomě.

Programy v podvědomé mysli, které nechceme, můžeme odstranit nebo změnit. Program se skládá z myšlenky a pocitu.

Myšlenky

Naše myšlenky mají obrovskou sílu v případě, že ...

Naše myšlenky nám podsouvá podvědomá mysl, která je vytahuje z naší paměti, kde máme všechny programy uložené. Z nich pak vytváří všemožné scénáře. Myšlenka sama o sobě žádnou sílu nemá. Průměrný člověk má cca 1000 myšlenek za hodinu. Jsou to jen takové náhledy na to, jak by co mohlo vypadat. Mysl funguje na základě obrazů, na základě vizualizace. 

Pokud se nám nějaká myšlenka začne opakovat a my na ni zaměříme svou pozornost, začne získávat na energii. Energii ji dodá pocit, který se nám s myšlenkou propojí. Velmi brzy se daná záležitost manifestuje a zhmotňuje v našem životě. Myšlenka zesiluje, jak na danou věc myslíme a nezůstane sama. Přivolává spoustu dalších podobných myšlenek a ty se nad námi zmocní vlády.

To, na co upneme svou pozornost, si velmi rychle přitahujeme do svého života. Abychom mohli využít sílu myšlenky, musíme ji přidat pocit. Myšlenka potřebuje emocionální sílu. Pak můžeme tvořit. Myšlenky řídí naše emoce a emoce jsou zdroj naší síly a energie.

Je potřeba se naučit mít své myšlenky pod kontrolou. My ovládáme je, ne ony nás! Naučím vás, jak se svými myšlenkami pracovat tak, aby sloužily vám a ne vy jim.

Myšlenka bez pocitu je naše přání. Pokud si chceme naše přání plnit, musíme přidat pocity.

Pocity

Pocity jsou zdrojem síly, která nás v životě pohání kupředu. Jsou pozitivní nebo negativní. Láska nebo strach nám pomáhá nebo nás brzdí na naší cestě za splněním našich cílů a snů. My se potřebujeme naučit tuto sílu správně využívat, aby nám pomáhala. Každý máme negativní pocity, které nás neustále provázejí a my si myslíme, že s nimi nemůžeme nic dělat. Naučili jsme se je potlačovat nebo nás pohlcují. To ale nikam nevede, ukládají se v našem těle a neustále se vracejí a sílí. Častěji, a v nejrůznějších situacích se nám zrcadlí v našem životě, abychom si uvědomili, že si máme něco vyřešit. V naší mysli se propojují s tím, co se nám stalo kdysi. Často se jedná o již dlouho uloženou emoci z dětství i z prenatálního období. I když děláme všechno možné a snažíme se je odstranit, nejde to. Musíme je vědomě zpracovat a odstranit z našeho těla a podvědomé mysli. Pak se jich zbavíme jednou pro vždy.

K tomu, abychom se naučili své emoce ovládat, nám pomůže právě síla myšlenky. Emoce se nám vždy projevují někde na těle a tam je máme také uložené. Můžeme je cítit v břiše, na hrudi, v krku, hlavě, v nohách, rukách ...

Je jen na nás, jestli daný pocit chceme prožívat. My ovládáme je, ne ony nás. Stejně jako naše myšlenky. Dlouhodobě uložené negativní pocity v našem těle způsobují nemoci. My je můžeme měnit a odstraňovat. Ráda vám ukážu způsob, kterým dostanete své negativní pocity pod kontrolu a zbavíte se jich jednou pro vždy.

To, co je uvnitř nás, se projevuje i navenek. Máme-li v sobě lásku a harmonii je i v našem životě. Máme-li v sobě chaos a stres je i v našem životě. Život nám zrcadlí TADY a TEĎ.