Síla přesvědčení

Pokud chceme ve svém životě něco tvořit, je potřeba o tom být pevně přesvědčen bez jakýchkoli pochybností. Pokud budete o něčem opravdu přesvědčeni, pak se to stane vaší skutečností. Vaše přání se budou realizovat.

Když vezmeme zodpovědnost za svůj život do svých rukou a staneme se vědomým tvůrcem svého života, pak začneme tvořit život, jaký chceme. Čemukoli věříme, se stává naší osobní pravdou, která se projevuje do reality. Náš život je přesně takový, jaké je naše smýšlení, přesvědčení a chování. Je to jeden ze zákonů vesmíru, který platí opravdu úplně pro všechny.

Síla našeho přesvědčení vychází z našeho srdce…

Pocity v našem srdci vytváří elektrické a magnetické vlny, které rezonují s okolním světem, který na ně reaguje. Tyto vlny mohou dosahovat mnoho kilometrů. Můžeme mít proto vliv na cokoli nebo kohokoli jiného, kdo je na úplně jiném místě. Jak říká celosvětově uznávaný vědec Gregg Braden není to zázrak, ale je to naše mocná vnitřní technologie. Spojením síly myšlenky a pocitu můžeme ve svém životě tvořit, plnit si své sny, aktivovat své tělo k procesu uzdravení.

Jak vzniká naše přesvědčení

Vše začíná již v prenatálním období. Od prvního okamžiku, našeho života, záleží na všem, co se nám děje. Na tom, zda jsme byli chtění a zplozeni z lásky nebo nás rodiče nechtěli. Jak se vyvíjelo naše období u maminky v bříšku. Jaké měla těhotenství, zda byla šťastná a spokojená nebo měla nějaké trápení, starosti, bolesti … Již v prenatálním období vznikají první bloky a překážky do budoucího života.

Každý člověk se od narození do 7 let nachází v tzv. programovatelném stavu. Mozek vibruje na nižších frekvencích, žijeme plně v přítomném okamžiku, komunikujeme především pocitově, emočně. Jsme jako malé houbičky a nasáváme do sebe veškeré informace z prostředí, ve kterém žijeme a které nás obklopuje. Do podvědomé mysli se nám ukládají věty a přístupy lidí k nám i k okolnímu světu. Ať se jedná o naše rodiče, sourozence, prarodiče, učitele, kamarády …

Nejvíce času v tomto období většinou trávíme s rodiči, a tak jsou hlavními programátory našeho života. Od rodičů, jsme pochytili vše, co se v rodině dělo. Jak se chovali rodiče k nám, jak se chovali k sobě, jak se hádali a usmiřovali, jak žili své životy, jak trávili volný čas, jak hospodařili s penězi, jak je bavila a naplňovala jejich práce, jak k ní přistupovali... Rodiče jsou pro své děti obrovským vzorem a vše co dělají, děti přijímají jako pravdu. Všechno nás od mala učí. Ukazují nám krásy a nebezpečí života, co bychom měli a neměli dělat, co je správné a co není, jací bychom měli a neměli být… A protože jsme jako děti nádherné čisté bytosti a bezvýhradně milujeme své rodiče, věříme, že takhle je to správně. Všechno se nám poctivě „zapisuje“ jako vzorce chování a programy. Po určité době tomu uvěříme a naše vnitřní přesvědčení je na světě. Začneme mít podobné vyjadřování jako naši rodiče, máme stejné návyky, gesta, myšlení, emoce a programy. Pak žijeme podobné životy jako naši rodiče a opakujeme podobné chyby. Někdy milujeme své rodiče natolik, že jim chceme udělat radost a naplnit je štěstím. Staneme se proto jejich kopií a začneme žít život jejich a ne náš, život podle jejich představ. Anebo si naopak slíbíme, že nikdy nebudeme jako oni. Dokola se nám opakují určité věci, podobné situace, které neumíme ovlivnit a které nám škodí. Všechny tyto omezující a nefunkční programy nás poté brzdí a nemůžeme rozvíjet svou genialitu, individualitu, své schopnosti.

Negativní, nefunkční a brzdící programy, jsou uloženy v naší podvědomé mysli a vyskakují tak dlouho, dokud si je vědomě nezpracujeme a neosvobodíme se od nich, aby nás již v dospělosti neničily, nebrzdily a neovlivňovaly.

Naše vnitřní přesvědčení je naše nastavení, náš software, naše programy, které jsme do sebe během života uložili. My jsme ti, kdo s nimi může pracovat, aktualizovat, měnit, mazat... Přenastavit je tak, aby nám pomáhaly. Naučím vás jak.