Životní energie

My, i vše okolo nás má svou energii. Vesmír, země, rostliny, zvířata, my sami… Naše tělo i každý náš orgán má svou energii. Vše vibruje na určité frekvenci a rezonuje s okolním světem. Této energii se říká různě Životní, Univerzální, Vesmír, Kvantová, Světelná… na tom nezáleží, vždy se jedná o jednu a tatáž energii. Energie je tvořena jednotným energetickým polem a zároveň je vše vzájemně propojené.

Čím více svobody, lásky a krásy zažíváme, tím větší se stává naše energetické pole a zvyšují se naše vibrace. Naše energetické pole otevíráme, pokud žijeme plně v přítomném okamžiku. V každém člověku proudí životní energie, a pokud proudí volně, jsme zdraví a šťastní. Pokud se energie naruší, projeví se to postupně až na tělesné rovině a objeví se nemoc. Bez odpovídajícího množství životní energie prožíváme fyzickou a psychickou nerovnováhu. Pokud prožíváme například stres, strach nebo jsme nemocní, naše vibrace se snižují. Když máme naopak radost a jsme pozitivně naladění naše vibrace se zvyšují.

Úžasné je, že s touto energií se dá vědomě pracovat a směřovat ji tak, jak potřebujeme. Můžeme s ní pracovat v běžném životě, můžeme s ní pomáhat, čistit, tvořit, léčit … Její přímé působení způsobuje uzdravení na fyzické úrovni. Energie pak působí tam, kde to tělo a duše potřebuje. Energie prochází všechna potřebná místa v těle. Dochází ke spuštění samoléčebných a regeneračních procesů.

Nová odhalení kvantové vědy potvrzují starověká učení. Kvantová fyzika předefinovala základy klasické fyziky. Kvantová fyzika se zaměřuje na nejmenší elementárních částice. I ty nejmenší částice jako jsou proton a neutron, které jsou jádrem atomu, jsou energie.

Z pohledu kvantové fyziky energie existuje jako viditelné částice nebo neviditelné vlny. Záleží na úhlu pozorovatele a obě jsou spojeny. Neviditelná energie je jedinou řídící jednotkou částice a částice je hmota. Tzn., že existují neviditelné pohyblivé síly, které ovlivňují fyzický svět. Naše mysl a vědomí jsou ty síly. Neviditelná energie naší mysli. Vše je myšlenka. Změnou myšlení a způsobu života se posuneme do nové reality.

Částice spolu dokážou komunikovat bez ohledu na to, jak jsou od sebe daleko a dokážou komunikovat v čase. Neomezuje je minulost, současnost ani budoucnost. Pro částici je jen tady a teď. Částice mohou dokonce měnit minulost rozhodnutím, které učiníme v současnosti. Toto vše se dá úžasně využít při vědomé práci na sobě i s druhými.